WAVECONTROL Miernik natężenia pola elektromagnetycznego: SMP2 - Profesjonalne mierniki pola elektromagnetycznego

Wavecontrol_logo

Autoryzowany Przedstawiciel WAVECONTROL

pasek
Przejdź do treści

WAVECONTROL Miernik natężenia pola elektromagnetycznego: SMP2

Mierniki Pola Elektromagnetycznego

                   Miernik natężenia pola elektromagnetycznego: SMP2                      Miernik pola SMP2:  pomiary natężenia pola w zakresie:  0 - 60GHz, pomary 5G

analiza widma (do 400kHz), anteny3-osiowe elektryczne i magnetyczne - wymienne
 • POMIARY SZEROKOPASMOWE DC - 60 GHz (90GHz)
 • Pomiar RMS (wartość skuteczna), wszystkie sondy są 3-osiowe: E i H
 • ANALIZA WIDMOWA DC - 400 kHz, FFT w czasie rzeczywistym
 • METODA WAGOWEGO POMIARU WARTOŚCI SZCZYTOWEJ (WPM)
 • Porównanie w czasie rzeczywistym w % z wybranymi limitami np. ICNIRP, określającymi bezpieczny poziom nat. pola
 • OCENY WEDŁUG DYREKTYWY EUROPEJSKIEJ 2013/35 / UE
 • Zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa: EC, EN, IEEE,  ICNIRP, itp.
 • HIGH PERFORMANCE GPS - opcja. Zarejestrowane pomiary posiadają dodatkow informacje o lokalizacji, dokładność 2.5m
 • USB I WŁÓKNO OPTYCZNE - opcja, przewód optyczny nie zniekształca wyników pomiarów przy zdalnym sterowaniu miernikiem.
 • Dołączone oprogramowanie komputerowe - w komplecie dostawy
SMP2
Szerokopasmowe mierniki do pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego, z głowicami izotropowymi (zapewniają dokładny pomiar, niezależnie od orientacji przestrzennej anteny 3-osiowej). Aby zmierzyć narażenie ludzi na pola elektromagnetyczne zgodnie z ICNIRP, IEC, EN, IEEE, Dyrektywą Europejską 2013/35 / UE, FCC, Safety Code 6 (2015) i innymi standardami.

Miernik Pola elektromagnetycznego SMP2 wykonuje pomiary EMF zgodnie z zasadami pomiarów natężenia pola dla sygnałów statycznych i impulsowych.

Odczytywane i rejestrowane są wartości szczytowe, oraz wartości średnie za zadany okres czasu.  Wszystkie wykonywane pomiary mogą być rejestrowane w pamięci przyrządu, poprzez interfejs USB można je następnie skopiować do komputera dla dodatkowej oceny, tworzenia raportów pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego i wykresów. Konieczne oprogramowanie jest dostarczane w komplecie z przyrządem, razem z walizką transportową (miernik i max. 5 sond), zasilaczem i Certyfikatem Kalibracyjnym.

Jeden miernik pola SMP2 jest kompatybilny ze wszystkimi sondami: dla pola E (elektrycznego) i dla pola H (magnetycznego). Sondy mozna wymieniać bez wyłączania miernika, po podłączeniu sondy miernik automatycznie odczytuje typ sondy oraz odpowiednie współczynniki kalibracyjne, dzięki czemu zawsze utrzymywana jest najwyższa dokładność pomiarów. Współczynniki kalibracyjne są zapisywane fabrycznie w pamięci sondy.

Do przenoszenia danych na PC, zapisywania zarejestrowanych pomiarów, programowania nastaw miernika pola służy program SMP2_READER

SMP2_Reader v 1.11.0.0

SMP2_Reader v 1.9.6.1


sondy do pomiaru natężenia polaSondy pomiarowe do miernika pola

POMIARY natężenia pola elektromagnetycznego EMF: SZEROKOPASMOWE i SPEKTRALNE


Miernik pola elektromagnetycznego SMP2 firmy WAVECONTROL, to jedyne urządzenie w swojej klasie, które oferuje możliwość wykonywania pomiarów pola elektromagnetycznego z wykorzystaniem różnych sond pola, które są podłączane do jednego miernika (nie trzeba kupować innych mierników prz zmianie sondy):
- szerokopasmowy miernik pola elektromagnetycznego (od DC do 60 (90) GHz)
- analizę spektrum częstotliwości przemysłowych (DC do 400 kHz)
 

Miernik Pola SMP2 zapewnia najbardziej zaawansowane funkcje i technologię na rynku,
zaprojektowane z myślą o użytkownikach wymagających wysokiej jakości pomiarów,
łatwości użytkowania i dobrych narzędzi do raportowania. Pomiary szerokopasmowe (WIKI)
sondy miernika natężenia pola

SMP2:  WSZYSTKIE FUNKCJE miernika EMF natężenia pola (WAVECONTROL)

Miernik natężenia pola SMP2 (EMF)
 • 2-w-1: pomiary szerokopasmowe (DC - 60 GHz) i analiza widma (DC - 400 kHz).
 • Analiza widmowa oparta na FFT w czasie rzeczywistym.
 • Metoda Weighted Peak (WPM) do automatycznego porównywania w czasie rzeczywistym z limitami.
 • Specjalna funkcja automatycznego wzmocnienia dla detekcji szczytowej (niezbędna do takich procedur jak spawanie).
 • Wyświetlanie wyników w RMS i wartościach szczytowych.
 • Funkcja do pomiaru w dziedzinie czasu dla określonej częstotliwości.
 • Automatyczne rozpoznawanie sondy. Sondy 3-osiowe
 • Wybór pola E & H.
 • Całkowita wartość pola i wartość dla każdego składnika (X, Y, Z).
 • Wybór częstotliwości SPAN.
 • Filtry górnoprzepustowe: 1 Hz, 10 Hz, 25 Hz i 100 Hz.
 • Funkcja Max-hold.
 • Wyświetlanie wartości pomiaru natężenia pola: maksymalne, minimalne i średnie.
 • Funkcja okna pomiarowego - wagowego zgodnie ze standardami.  Pomiary wagowe / weighted
 • Przestrzenna funkcja uśredniania.
 • Ustawiany czas pomiaru od 1 s do 100 godzin.
 • Programowalny pomiar rozpoczyna się w określonym czasie.
 • Wyświetlanie graficzne pomiaru szerokopasmowego w czasie.
 • Regulowany czas tworzenia wykresu, punkty pomiarowe od 1 s do 12 minut.
 • Programowalna funkcja alarmu: poziom alarmu standardowy, lub zmodyfikowany
 • Połączenie USB i światłowodu.
 • Duża pojemność pamięci
 • Funkcja screen-shot do raportowania (zdjcie obrazu ekranu)
 • Oprogramowanie komputerowe do kontroli i raportowania.
 • Wyniki mogą być automatycznie przesyłane do centrum kontroli  na stronie internetowej.
 • Dostępne w kilku językach.
SMP2-analysis WAVECONTROL


Miernik natężenia pola SMP2 (WAVECONTROL) współpracuje z komputerami PC: OPROGRAMOWANIE DO PC

Oprogramowanie komputerowe do zarządzania pomiarami EMF, urządzeniami, pobierania danych i generowania raportów pomiarów uzyskanych miernikiem SMP2

Dane pomiarowe (wyniki + pozycjonowanie GPS) mogą być automatycznie przesyłane do centrum sterowania będącym stroną internetową, dostarczanego opcjonalnie przez Wavecontrol.
Ekran programu do miernika natężenia pola elektromagnetycznego

 • POBIERANIE DANYCH zarejestrowanych pomiarów NATĘŻENIA POLA, SMP2, WAVEMON...
 • LOKALIZACJA POMIARÓW NA MAPIE
 • WYDRUK, TABELE I DYNAMICZNA GRAFIKA
 • ZRZUTY EKRANÓW
 • AKTUALIZACJE FIRMWARE
 • PILOT

Aktualizacje oprogramowania do miernika pola SMP2      dostępne po zalogowaniu na stronie Producenta - WAVECONTROL: LINKNajnowsza aktualizacja oprogramowania sprzętowego miernika pola SMP2 - nowy wygląd ekrany pomiarowego. Noweści i ulepszenia:

-   Nowy wygląd ekranu pomiarowego. Będziesz mógł szybko sprawdzić wszystkie potrzebne dane na pierwszy rzut oka
-   Lepsze sformułowanie% jednostek podczas pomiaru gęstości mocy (S) w stosunku do normy. Zobaczysz teraz jednostkę% S
-   Ulepszenia użyteczności, takie jak szybsza inicjalizacja sondy i szybsze zapisywanie danych

Oprogramowanie czytnika danych z miernika pola SMP2 zostało również zaktualizowane o praktyczne ulepszenia:

-   Wykresy i zrzuty ekranu można kopiować do schowka za pomocą Ctrl + C
-   Zaktualizowano sterowniki światłowodu i są one teraz zgodne z najnowszymi wersjami systemu Windows z aktywowanym bezpiecznym rozruchem

Aby zawsze mieć doskonałą wydajność miernika pola SMP2, prosimy o aktualizację oprogramowania - firmware
WAVECONTROL
Wavecontrol Social Media
HIK-Consulting Social Media
Copyright © HIK-CONSULTING
Chabrowa 16, 01-934 Warszawa
tel: 603-639-355 , tel: 784-076-911, tel: 728-900-977,  tel: +48 22 864-99-08
Godziny pracy: 8-16, Pon-Pt
Wróć do spisu treści