Webinaria: tematyka pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego - Profesjonalne mierniki pola elektromagnetycznego

Wavecontrol_logo

Autoryzowany Przedstawiciel WAVECONTROL

pasek
Przejdź do treści

Webinaria: tematyka pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego

WIEDZA

webinaria z praktycznymi informacjami o podstawach, produktach i zastosowaniach EMF
bezpłatne, prowadzone w języku angielskim

-  Pole elektromagnetyczne i zdrowie — podstawy bezpieczeństwa pola elektromagnetycznego (9 listopada 2023 r.) -
-  Ocena pól elektromagnetycznych w telekomunikacji: skupienie się na pomiarach 5G (30 listopada 2023 r.)  -


  • Pole elektromagnetyczne i zdrowie — podstawy bezpieczeństwa pola elektromagnetycznego (9 listopada 2023 r.)
Pola elektromagnetyczne oddziałują na organizm człowieka na różne sposoby (elektrostymulacja i efekty termiczne), co ma wiele bezpośrednich i pośrednich wpływów na zdrowie człowieka.
Podczas tego seminarium internetowego omówimy dwa główne skutki zdrowotne pól elektromagnetycznych (EMF) i ich wpływ na ludzi. Przeanalizujemy również rozwiązania EMF pod kątem spełnienia wymagań standardowych.
Omówione zostaną różne zastosowania, w których występuje pole elektromagnetyczne (zarówno w niskich, jak i wysokich częstotliwościach) oraz odpowiadające im standardy.

  • Ocena pól elektromagnetycznych w telekomunikacji: skupienie się na pomiarach 5G (30 listopada 2023 r.)
Podczas nadchodzącego seminarium internetowego przyjrzymy się ocenie pól elektromagnetycznych w branży telekomunikacyjnej. W szczególności zbadamy niuanse oceny natężenia pola o częstotliwości radiowej i poziomów gęstości mocy wokół radiokomunikacyjnych stacji bazowych, zgodnie z normą IEC 62232.
Podczas naszej sesji omówimy metody i procedury pomiaru natężenia pola RF i gęstości mocy, niezależnie od tego, czy będzie to realizowane na miejscu, czy w innych odpowiednich warunkach. Przyjrzymy się zasadniczym wymaganiom stawianym rozwiązaniom pomiarowym stosowanym przy wykonywaniu ocen telekomunikacyjnych.
Skupimy się przede wszystkim na pomiarach 5G i głównych wyzwaniach związanych z oceną narażenia człowieka. Dokonamy przeglądu różnych metodologii przeprowadzania pomiarów 5G, podając konkretne przykłady ze scenariuszy ze świata rzeczywistego. Dodatkowo przedstawimy rozwiązania Wavecontrol jako przydatne zasoby do przeprowadzania tych pomiarów.WAVECONTROL
Wavecontrol Social Media
HIK-Consulting Social Media
Copyright © HIK-CONSULTING
Chabrowa 16, 01-934 Warszawa
tel: 603-639-355 , tel: 784-076-911, tel: 728-900-977,  tel: +48 22 864-99-08
Godziny pracy: 8-16, Pon-Pt
Wróć do spisu treści