O nas HIK-CONSULTING - Profesjonalne mierniki pola elektromagnetycznego

Wavecontrol_logo

Autoryzowany Przedstawiciel WAVECONTROL

pasek
Przejdź do treści

O nas HIK-CONSULTING

POLSKI

Firma HIK-Consulting- Autoryzowany Przedstawiciel i Serwis
Zajmujemy  się dostawami specjalizowanych urządzeń i systemów pomiarowych do  testów elektrycznych, elektronicznych radiowych, akustycznych i EMC dla  przemysłu cywilnego i wojskowego, dla potrzeb serwisów, oraz zestawów  edukacyjnych przeznaczonych dla wyższych uczelni i szkół średnich.  Dostarczamy komory badawcze GTEM i komory ekranowane / bezodbiciowe,  oraz wyposażenie laboratoryjne dla testów kompatybilności. W  uzupełnieniu oferty znajdują się także mierniki, specjalizowane  zasilacze testowe / arbitrary, oscyloskopy, generatory i inne  wyposażenie laboratoriów elektronicznych, serwisowych i przemysłu. Dla  laboratoriów pomiarowych i operatorów sieci komputerowych dostarczamy  generatory częstotliwość wzorcowej, oraz przyrządy do diagnostyki i  monitorowania sieci. Dla telekomunikacji dostarczamy testery sieci,  podzespoły mikrofalowe, mierniki TV (DVB). Współpracujemy z czołowymi  producentami sprzętu o specjanym przeznaczeniu jak: rejestratory audio i  wideo, kranowanie,  absorbery elektromagnetyczne, analizatory i odbiorniki sygnałów  radiowych, wykrywacze materiałów niebezpiecznych, wykrywacze obecności  ludzi za ścianą i inne.
Dla naszych klientów organizujemy regularne seminaria i szkolenia dotyczące produktów, technologii i ich wykorzystania.

Uwaga: Nie prowadzimy sprzedaży konsumenckiej dla odbiorców prywatnych, prowadzimy sprzedaż wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

ENGLISH

HIK-Consulting Company - Authorized Representative and Service
We  supply specialized equipment and measurement systems for electrical,  electronic radio, acoustic and EMC testing for civil and military  industries, for service purposes, and educational kits for universities  and high schools. We provide GTEM test chambers and shielded /  reflectorless chambers, as well as laboratory equipment for  compatibility tests. In addition to the offer, there are also meters,  specialized test power supplies / arbitrary, oscilloscopes, generators  and other equipment for electronic, service and industry laboratories.  For measuring laboratories and computer network operators, we provide  generators of the reference frequency, as well as diagnostic and  monitoring instruments for the network. For telecommunications, we  provide network testers, microwave components, TV  (DVB) meters. We work with leading  producers of equipment with special purpose, such as: audio and video  recorders,  shielding,  electromagnetic absorbers, radio signal analyzers and receivers,  dangerous material detectors, people presence detectors behind the wall  and others.
We organize regular seminars and trainings on products, technologies and their use for our clients.

Note: We do not sell consumer goods to private customers, we only sell for business entities.
WAVECONTROL
Wavecontrol Social Media
HIK-Consulting Social Media
Copyright © HIK-CONSULTING
Chabrowa 16, 01-934 Warszawa
tel: 603-639-355 , tel: 784-076-911, tel: 728-900-977,  tel: +48 22 864-99-08
Godziny pracy: 8-16, Pon-Pt
Wróć do spisu treści