Iinformacje dotyczące warunków handlowych i ważności ofert - Profesjonalne mierniki pola elektromagnetycznego

Wavecontrol_logo

Autoryzowany Przedstawiciel WAVECONTROL

pasek
Przejdź do treści

Iinformacje dotyczące warunków handlowych i ważności ofert

Ogólne Warunki Handlowe


1. Oferty handlowe posiadaja datę ważności, wynikającą głównie ze zmienności kursów walut oraz aktualności czasów dostawy.
2. Ceny wyszczególnione na ofercie handlowej uwzględniają zazwyczaj koszty transportu i importu (o ile nie jest to wskazane inaczej) dla całości oferty. W przypadku konieczności zamówienia pojedynczych pozycji z większej oferty koszty transportu i importu zostaną oddzielnie przeliczone dla zamawianej pozycji. Szacunkowe koszty transportu i importu można obliczyć na podstawie danych udostępnianych w internecie przez firmy transportowe.  
3. W razie kolizji postanowień oferty z postanowieniami zawartymi w zamówieniu, ogólnych warunkach handlowych lub innych dokumentach zamawiającego, pierwszeństwo będą miały postanowienia oferty wystawionej przez HIK-CONSULTING.
4. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej. Wydrukowana faktura VAT zostaje wysłana wraz z zamówionym towarem.
5. Wszystkie przyrządy i testery są dostarczane z fabrycznym kompletem akcesoriów i fabryczną dokumentacją.
6. Opóźnienie płatności faktury będzie skutkować zmianą warunków płatności na 100% przedpłaty. HIK-CONSULTING zastrzega sobie prawo odmowy dalszej współpracy handlowej w przypadku znacznych opóźnień płatności faktur.
7. Towar do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży pozostaje własnością sprzedawcy, zgodnie z art. 589 k.c.. Niezapłacenie ceny w terminie znacznie przekraczającym uzgodniony termin płatności będzie skutkowało potrzebą zwrotu towaru do sprzedawcy w formie nienaruszonej.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że w przypadku zamawiania pozycji o niewielkiej wartości koszty transportu, importu i procedur importowych mogą przekraczać wartość zamawianej pozycji. W takich sytuacjach miarę możliwości staramy się optymalizować transport, jednak czas dostawy może ulec wydłużeniu, a koszt transportu będzie wskazany indywidualnie.

WAVECONTROL
Wavecontrol Social Media
HIK-Consulting Social Media
Copyright © HIK-CONSULTING
Chabrowa 16, 01-934 Warszawa
tel: 603-639-355 , tel: 784-076-911, tel: 728-900-977,  tel: +48 22 864-99-08
Godziny pracy: 8-16, Pon-Pt
Wróć do spisu treści