Mierniki Wavecontrol - pomiary pola elektromagnetycznego - Profesjonalne mierniki pola elektromagnetycznego

Wavecontrol_logo

Autoryzowany Przedstawiciel WAVECONTROL

pasek
Przejdź do treści

Mierniki Wavecontrol - pomiary pola elektromagnetycznego

WIEDZA

BEZPIECZEŃSTWO PRACY W SILNYCH POLACH ELEKTROMAGNETYCZNYCH


Przebywanie w silnych polach elektromagnetycznych wiąże się z dużym zagrożeniem zdrowotnym. Pola elektromagnetyczne  o wysokich i bardzo wysokich częstotliwościach oddziałują głównie na tkanki skórne, oczy (działanie powierzchniowe), natomiast pola o niskich częstotliwościach oddziałują na cały organizm, zakłócając sygnały biegnące wzdłuż włókien nerwowych - włókna nerwowe to w uproszczeniu przewody elektryczne. Pole magnetyczne i elektromagnetyczne indukuje napięcia na końcach włókien. Jeżeli narażenie jest chwilowe problem jest mniejszy, jeżeli narażenie jest długotrwałe wtedy może nastąpić trwałe rozregulowanie działania tkanek i organizmu. Stosunkowo mało znany jest fakt niebezpieczeństwa wynikającego z długotrwałego przebywania w pobliżu silnych źródeł pola o niewielkiej częstotliwości - nie bez powodu transformatorów tzw. "budynkowych" nie wolno umieszczać w pobliżu lokali mieszkalnych, wewnątrz budynków.

Dla pracowników energetyki, kolejnictwa, przemysłu, spawaczy... został opracowany dozymetr osobisty WAVEMON LF-400. Wbudowane anteny 3-osiowe są jednakowo czułe niezależnie od położenia przyrządu w stosunku do źródła pola em. Dopuszczalne poziomy / czasy narażeń są wprowadzone do pamięci procesora WAVEMON LF-400. Przyrząd jest noszony np. w kieszeni, na pasku itp. Gdy pole otaczające przyrząd zbliża się do wartości niebezpiecznych następuje alarmowanie użytkownika. Wartość natężenia pola jest cały czas monitorowana i rejestrowana w pamięci - razem ze współrzędnymi geograficznymi. Zawartość pamięci można skopiować do PC, gdzie aplikacja pokazuje dane, wykresy czasowe, mapę narażeń i stopień narażenia pracownika wyposażonego w ekspozymetr osobisty WAVEMON.

DZIAŁANIE:
Gdy pracownik zaczyna być alarmowany o poziomie pola elektromagnetycznego: zbyt wysokim lub zbliżającym się do wartości granicznych, może sam ocenić jak dużo czaso potrzeba na dokończenie zadania lub po prostu oddalić się od źródła pola na bezpieczną odległość - tak aby WAVEMON przestał alarmować.

Warto pamiętać, że wartość natężenia pola elektromagnetycznego jest proporcjonalna do kwadratu odległości, co po przetłumaczeniu brzmi:
Jeżeli jesteś w odległości 1m od źródła pola, to odsunięcie się na odległość 2m spowoduje 4 - krotny spadek wartości natężenia pola elektromagnetycznego.    
Wavecontrol_video
WAVECONTROL
Wavecontrol Social Media
HIK-Consulting Social Media
Copyright © HIK-CONSULTING
Chabrowa 16, 01-934 Warszawa
tel: 603-639-355 , tel: 784-076-911, tel: 728-900-977,  tel: +48 22 864-99-08
Godziny pracy: 8-16, Pon-Pt
Wróć do spisu treści