Osobisty miernik pola EM: WaveMon - LF, RF-8, RF-40, RF-60 - Profesjonalne mierniki pola elektromagnetycznego

Wavecontrol_logo

Autoryzowany Przedstawiciel WAVECONTROL

pasek
Przejdź do treści

Osobisty miernik pola EM: WaveMon - LF, RF-8, RF-40, RF-60


Osobiste mierniki pola/  Monitory natężenia pola EM RF i LF do kontroli narażenia człowieka na EMF


Miernik pola: WaveMon  - firmy WAVECONTROLOsobiste mierniki pola/ monitory RF i LF firmy WAVECONTROL mają zapewnić bezpieczeństwo osób, które pracują w zasięgu silnych pól elektromagnetycznych i są narażone na nadmierną ekspozycję. W takich sytuacjach ostrzegają wizualnie, akustycznie i poprzez wibracje.
Dodatkowo wszystkie pomiary są rejestrowane w pamięci co pozwala na dokumentowanie i przeglądanie historii narażenia do późniejszej oceny.

Ze względu na pracę w niezwykle szerokim zakresie częstotliwości mierniki WAVEMON (firmy WAVECONTROL) muszą posiadać wysoką odporność na pola występujące w instalacjach elektroenergetycznych, które mogą zakłócić pracę miernika.
Miernik natężenia pola WEAVECOM posiada wysoką odporność na pola zakłócające do >30kV/m (we wszystkich osiach), z zachowaniem charakterystyki izotropowej - dowolny kierunek. Jest to bardzo ważne przy użytkowaniu / pracy w pobliżu linii i instalacji energetycznych.

Ze względu na specjalną charakterystykę częstotliwościową - odzwierciedlającą limity zawarte w normach ochrony zdrowia - miernik WAVEMON zawsze podaje wartości pola BEZPIECZNE (liub ich przekroczenie) dla Użytkownika.

Miernik pola WaveMon RF-60

monitoruje pole elektromagnetyczne do 60 GHz, w tym zapewnia pełne pokrycie częstotliwości 5G

Miernik natężenia pola WaveMon LF-400

monitoruje pole H (magnetyczne) od 0Hz /DC, oraz w zakresie 10 Hz do 400 kHz

Miernik pola WaveMon RF-8

monitoruje pole elektryczne do 8 GHz i pole H do 1 GHz

Mierniki WaveMon RF-8 i WaveMon RF-60 zapewniają maksymalne bezpieczeństwo RF z dynamicznym zakresem 1000%Podczas wykrywania pola elektromagnetycznego jego czujniki dokładnie mierzą, bez nasycenia, skoki do 1000% powyżej ustalonych limitów. Pozwala to urządzeniu na dokładne obliczanie wartości średnich podczas odczytywania dużych wzrostów poziomów w wartościach chwilowych.
.

Miernik natężenia pola WaveMon RF-8 (WAVECONTROL)

Osobisty miernik i monitor RF

RF Osobisty monitor do ciągłego monitorowania narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne.
WaveMon RF-8 monitoruje pole elektryczne do 8 GHz i pole H do 1 GHz.

   
Ikony WavemonOSTRZEŻENIE
Alarm dźwiękowy, wizualny i wibracyjny
   
ICNIRP, 2013/35 / EU, FCC AND SC6 (2015)

   
EKSPOZYMETR Z DATALOGGEREM
Rejestracja wszystkich pomiarów, Pobieranie danych i konfiguracja USB
   
UCHWYT, PASEK LUB UCHWYT NA RAMIĘ
Profesjonalny i wygodny
mmm
WaveMon miernik pola EM

Miernik pola WaveMon RF-60  (WAVECONTROL)

Osobisty monitor i miernik natężenia pola RF - gotowy na 5G

RF Osobisty monitor do ciągłego monitorowania narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne.
WaveMon RF-60 monitoruje pole elektryczne do 60 GHz


   
ikony wavemonOSTRZEŻENIE
Alarm dźwiękowy, wizualny i wibracyjny
   
ICNIRP, 2013/35 / EU, FCC AND SC6 (2015)
Ważona odpowiedź na dowolny standard
   
EKSPOZYMETR Z DATALOGGEREM
Ciągłe zapisywanie dancyh do pamięci, pobieranie i konfiguracja USB
   
UCHWYT, PASEK LUB UCHWYT NA RAMIĘ
Profesjonalny i wygodny
mmm
Miernik pola WAVECONTROL


WAVEMON (WAVECONTROL) miernik pola EMMiernik pola WaveMon LF-400  (WAVECONTROL)

LF Personal Monitor - osobisty miernik pola elektromagnetycznego: energetyka

LF Osobisty monitor do ciągłego monitorowania narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne.
WaveMon LF-400 monitoruje pole H przy DC i od 10 Hz do 400 kHz.

   
ikony wavemonOSTRZEŻENIE
Alarm dźwiękowy, wizualny i wibracyjny
   
ICNIRP, 2013/35 / EU I IEEE

   
EKSPOZYMETR Z DATALOGGEREM
Ciągła rejestracja pomiarów do pamięci, transfer do PC, konfiguracja miernika
   
UCHWYT, PASEK LUB UCHWYT NA RAMIĘ
Profesjonalny i wygodny

mmm

WaveMon RF, miernik osobisty pola RF w pełni zgodny z ITU-T K.145

Ekspozymetry / mierniki pola WaveMon RF-8 i RF-60 firmy Wavecontrol (ES) są w pełni zgodne z nową normą ITU-T K.145 Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego:

„Ocena i zarządzanie zgodnością z limitami ekspozycji na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej dla pracowników w miejscach i obiektach radiokomunikacyjnych”.


W obiektach takich jak wieże antenowe, laboratoria, zakłady produkujące sprzęt RF itp. Pracownicy mogą być narażeni na działanie znacznych pól elektromagnetycznych. Dlatego zaleca się, aby nosili przy sobie osobiste monitory, które mogą ich ostrzec, gdy zostaną narażeni na bardzo wysokie poziomy promieniowania. Pracownicy RF muszą być wyposażeni w sprzęt zgodny z wymaganiami wymaganymi do bezpiecznej pracy w każdym z tych różnych scenariuszy.

Nowa rekomendacja ITU-T K.145
Oprócz określenia grup pracowników i limitów narażenia oraz zapewnienia porad i dobrych praktyk, nowe zalecenie ITU-T K.145 określa cechy, jakie musi posiadać miernik narażenia na częstotliwości radiowe, aby był skuteczny:
 • Mały i łatwy w obsłudze i przenoszeniu
 • Pomiar izotropowy
 • Włączenie materiału, który pochłania RF, a tym samym zmniejsza efekt ciała
 • Może być stosowany na różnych częściach ciała
 • Odporny na częstotliwości sieciowe (50/60 Hz), zapobiega fałszywym alarmom
 • Alarmy oparte na wartościach chwilowych i średnich
 • Odpowiedź ważona
 • W polu bliskim możliwość oceny pól E i H.
 • Inne przydatne funkcje: wyposażony w GPS i rejestrator danych
Miernik pola elektromagnetycznego WaveMon RF spełnia wszystkie te zalecenia, a także zawiera inne funkcje i akcesoria, które czynią go jeszcze bardziej wydajnym i pomagają zapobiegać ryzyku nadmiernej ekspozycji na pola elektromagnetyczne.

Ekspozymetry WaveMon RF-8 i RF-60 pomagają pracownikom RF zachować bezpieczeństwo przez cały czas. Te monitory osobiste wyposażone są w najbardziej zaawansowaną technologię monitorowania pól elektromagnetycznych w ramach systemów telekomunikacyjnych najnowszej generacji:
 • Ocena pola E i H.
 • Kształtowana odpowiedź na limit (%)
 • Do użytku przez pracowników i ogół społeczeństwa
 • Odpowiedź izotropowa i RMS
 • Alarmy dla wartości chwilowych i średnich
 • Odporność 30 kV / m przy częstotliwościach zasilania sieciowego (50/60 Hz)
Urządzenia WaveMon oferują użytkownikom wysoki poziom personalizacji, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w każdej sytuacji.

Użytkownik może efektywnie wybrać poziom alarmu, który może być ustawiony zarówno dla pracowników, jak i dla ogółu społeczeństwa. Możliwe jest również skonfigurowanie typu alarmu (na podstawie wartości chwilowych lub średnich), poziomu alarmu (jako% wartości maksymalnej) oraz typu ostrzeżenia (dźwięk, wibracja itp.)

Te ekspozymetry są również wyposażone w GPS do idealnego pozycjonowania konstrukcji zewnętrznych oraz wysokościomierz dla większej precyzji na wieżach telekomunikacyjnych.

Urządzenia WaveMon są również wyposażone w oprogramowanie komputerowe, które umożliwia pobranie zapisanych danych do późniejszej analizy i archiwizacji.

WAVECONTROL
Wavecontrol Social Media
HIK-Consulting Social Media
Copyright © HIK-CONSULTING
Chabrowa 16, 01-934 Warszawa
tel: 603-639-355 , tel: 784-076-911, tel: 728-900-977,  tel: +48 22 864-99-08
Godziny pracy: 8-16, Pon-Pt
Wróć do spisu treści