Miernik natężenia pola EM WAVEMON: osobisty LF-400, DC do 400kHz - Profesjonalne mierniki pola elektromagnetycznego

Wavecontrol_logo

Autoryzowany Przedstawiciel WAVECONTROL

pasek
Przejdź do treści

Miernik natężenia pola EM WAVEMON: osobisty LF-400, DC do 400kHz

WaveMon LF-400 - miernik natężenia pola EMF - pole magnetyczne, statyczne i szybkozmienne

 

Monitor osobisty / miernik EMF, do ciągłego monitorowania narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne
Sondy pola izotropowe (3-osiowe), Zakres częstotliwości: 0Hz - 400kHzWYKRYWANIE POLA EMF STATYCZNEGO i WOLNOZMIENNEGO
0 Hz - Izotropowy czujnik Halla

PRACA W ZAKRESIE NISKICH CZĘSTOTLIWOŚCI
10 Hz do 400 kHz - czujnik oparty na cewce izotropowej

WEDŁUG WYTYCZNYCH ICNIRP - EU - POLSKA
Do ogólnego narażenia publicznego i zawodowego

MIERNIK OSOBISTY POLA EMF - EKSPOZYMETR Z DATALOGGEREM

GPS I WYSOKOŚCIOMIERZ - opcje

ALARM  OPTYCZNY, DŹWIĘKOWY I WIBRACYJNY

PORT KOMUNIKACYJNY USBEkspozymetr (osobisty miernik natężenia pola EMF) LF-400 ostrzega użytkownika przed nadmierną ekspozycją na statyczne pola magnetyczne (0 Hz) i zmienne pola magnetyczne od 10 Hz do 400 kHz. Jest wyposażony w tę samą technologię rdzenia, co model WaveMon wysokiej częstotliwości (RF-8).

Miernik pola WaveMon LF-400 jest jedynym ekspozymetrem LF zgodnie z wytycznymi ICNIRP, standardami IEEE C.95 i ACGIH 2015. Użytkownik może wybrać ogólny limit publiczny lub zawodowy dla dowolnego z dostępnych standardów. WaveMon LF-400 można skonfigurować z dwoma alarmami dla różnych wartości procentowych wybranego limitu.


Miernik natężenia pola WAVEMON LF-400 BROSZURA Techniczna (czestotliwości do 400kHz)
lf400
WaveMon LF-400 miernik pola


Ikony WaveMonOSTRZEŻENIE
Alarm dźwiękowy, wizualny i wibracyjny
   
Możliwe ustawienie na dowolny standard EMF
   
EKSPOZYCJA EMF Z DATALOGGEREM - ciągły pomiar, zapis do pamięci i alarmowanie przy przekroczeniu

   
UCHWYT na PASEK, UCHWYT NA RAMIĘ

Wavemon LF - praca w silnych polach magnetycznych, stałych (DC) i zmiennych (AC)
Standardy i dyrektywy
Obecnie dostępne wersje mierników pola EMF to:
LF-400 ICN → Wytyczne ICNIRP
LF-400 EUD → Dla europejskiej dyrektywy EMF 2013/35/UE
LF-400 IEEE → Dla standardów IEEE

Miernik natężenia pola WaveMon LF-400

EMF: pole magnetyczne H-field Isotropic Sensors,   DC and 10 Hz - 400 kHz

Monitor osobisty EMF, do ciągłego monitorowania narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne

              
 • Monitor osobisty EMF od WaveControl opracowany został w trosce o bezpieczeństwo pracowników, którzy narażeni są na niebezpieczeństwa ze strony pól magnetycznych stałych i zmiennych. Urządzenie ostrzega przed zagrożeniem za pomocą dźwięku, wibracji oraz wizualnie. Pozwala również śledzić historię ekspozycji.
 • Jest to urządzenie, które można przymocować do uprzęży, paska lub ramienia tak by można je było wziąć do ręki w każdym momencie i łatwo odłożyć. Można go również przymocować do małego karabińczyka, aby go nie upuścić.
 • WaveMon ma rejestrator danych do ciągłej rejestracji danych. Komunikacja z urządzeniem odbywa się przez port USB, który pozwala parametryzować urządzenie i pobierać nagrane dane. Ułatwia to tworzenie raportów i pozwala zachować zapis twoich danych ekspozycji dla twojego bezpieczeństwa.
 • Mały i lekki, zasilany akumulatorami AA ładowanymi przez port USB. Można go również używać ze standardowymi bateriami AA, dzięki czemu zawsze można znaleźć zamienniki.
 • Opcjonalnie wbudowany GPS umożliwia sprawdzanie obszarów gdzie występuje największa ekspozycja na pola magnetyczne lub elektryczne

Przebywanie w silnych polach elektromagnetycznych wiąże się z dużym zagrożeniem zdrowotnym. Pola elektromagnetyczne  o wysokich i bardzo wysokich częstotliwościach oddziałują głównie na tkanki skórne, oczy (działanie powierzchniowe), natomiast pola o niskich częstotliwościach oddziałują na cały organizm, zakłócając sygnały biegnące wzdłuż włókien nerwowych - włókna nerwowe to w uproszczeniu przewody elektryczne. Pole magnetyczne i elektromagnetyczne indukuje napięcia na końcach włókien. Jeżeli narażenie jest chwilowe problem jest mniejszy, jeżeli narażenie jest długotrwałe wtedy może nastąpić trwałe rozregulowanie działania tkanek i organizmu. Stosunkowo mało znany jest fakt niebezpieczeństwa wynikającego z długotrwałego przebywania w pobliżu silnych źródeł pola o niewielkiej częstotliwości - nie bez powodu transformatorów tzw. "budynkowych" nie wolno umieszczać w pobliżu lokali mieszkalnych, wewnątrz budynków.

Dla pracowników energetyki, kolejnictwa, przemysłu, spawaczy... został opracowany dozymetr osobisty WAVEMON LF-400. Wbudowane anteny 3-osiowe są jednakowo czułe niezależnie od położenia przyrządu w stosunku do źródła pola em. Dopuszczalne poziomy / czasy narażeń są wprowadzone do pamięci procesora WAVEMON LF-400. Przyrząd jest noszony np. w kieszeni, na pasku itp. Gdy pole otaczające przyrząd zbliża się do wartości niebezpiecznych następuje alarmowanie użytkownika. Wartość natężenia pola jest cały czas monitorowana i rejestrowana w pamięci - razem ze współrzędnymi geograficznymi. Zawartość pamięci można skopiować do PC, gdzie aplikacja pokazuje dane, wykresy czasowe, mapę narażeń i stopień narażenia pracownika wyposażonego w ekspozymetr osobisty WAVEMON.

DZIAŁANIE:
Gdy pracownik zaczyna być alarmowany o poziomie pola elektromagnetycznego: zbyt wysokim lub zbliżającym się do wartości granicznych, może sam ocenić jak dużo czaso potrzeba na dokończenie zadania lub po prostu oddalić się od źródła pola na bezpieczną odległość - tak aby WAVEMON przestał alarmować. Warto pamiętać, że wartość natężenia pola elektromagnetycznego jest proporcjonalna do kwadratu odległości, co po przetłumaczeniu brzmi:
Jeżeli jesteś w odległości 1m od źródła pola, to odsunięcie się na odległość 2m spowoduje 4 - krotny spadek wartości natężenia pola elektromagnetycznego.     

Uchwyt na WaveMon na ramię użytkownika           Uchwyt na WaveMon mocowany do uprzęży
Mocowanie uchwytu do miernika natężenia pola WAVEMON

Urządzenie jest dostarczane z uchwytem, do którego można je przymocować za pomocą mechanizmu szybkiego zwalniania. Urządzenie można łatwo zwolnić z uchwytu jedną ręką. Może to być przydatne do sprawdzenia potencjalnego źródła promieniowania przed zbliżeniem się do niego, minimalizując ryzyko narażenia. Można to zrobić po prostu trzymając go w wyciągniętej ręce lub używając przedłużki przymocowanej do gniazda statywu, jeśli chcesz sprawdzić z dalszej odległości.

Ważne: Podczas pracy na wysokości otwór na spodzie WaveMon można wykorzystać do przymocowania go do uprzęży. Jest to szczególnie wskazane, aby zapobiec upuszczeniu, jeśli urządzenie ma być używane bez jego mocowania.


Urządzenie można również przymocować do statywu lub nieprzewodzącego wysięgnika za pomocą gniazda ¼ cala w celu wykrycia wycieku bez konieczności zbliżania się do potencjalnego źródła.
Aplikacje i zastosowanie WaveMon
Aplikacje - gdzie jest konieczny pomiar natężenia pola:
WaveMon LF-400 pozwala pracownikom i ogółowi społeczeństwa zabezpieczyć się przed nadmierną ekspozycją na pola magnetyczne niskiej częstotliwości w środowiskach takich jak wieże wysokiego napięcia, duże transformatory mocy lub szpitale ze sprzętem MRI. Ponadto ostrzega użytkowników noszących rozruszniki serca lub inne AIMD przed potencjalnie niebezpiecznymi polami magnetycznymi.

Mierik pola WaveMon LF-400 to idealny monitor osobisty LF do następujących zastosowań:
 • Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej
 • Instalacja i konserwacja
 • Systemy transportu i trakcji - Kolej
 • Procesy elektrochemiczne
 • Szpitale - sprzęt MRI
 • Spawalniczy
 • Ogrzewanie indukcyjne
 • Systemy elektronicznego nadzoru artykułów (EAS), wykrywacze metali i systemy RFID
 • Nieniszczące badania magnetyczne
Standardy i dyrektywyOGRANICZENIA PUBLICZNE I ZAWODOWE

WaveMon LF-400 jest ekspozymetrem, który ostrzega użytkownika o wysokim poziomie narażenia na pola magnetyczne niskiej częstotliwości.
Ostrzeżenia są podawane jako procent ekspozycji na określony limit określonego standardu. Może pracować z ograniczeniami publicznymi lub zawodowymi.

Dostępne są następujące wersje mierników pola (ekspozymetrów):
 • WaveMon LF-400 ICN → Dla wytycznych ICNIRP
 • WaveMon LF-400 EUD → Dla europejskiej dyrektywy EMF 2013/35 / UE
 • WaveMon LF-400 IEEE → Dla standardów IEEE
WaveMon zwycięzcą Delat Awards 2018
Miernik pola elektromagnetycznego WaveMon, ceniony za swój design

Z przyjemnością informujemy, że ADI-FAD, Stowarzyszenie Wzornictwa Przemysłowego powiązane z FAD, Fostering Arts and Design przyznało nagrodę "Delta Selection" firmie WaveMon na prestiżowym konkursie Delta Awards 2018 za wzornictwo przemysłowe.

WaveMon wykrywa pola elektromagnetyczne i ostrzega użytkownika, gdy jest narażony na niebezpieczny poziom promieniowania. Dzięki czujnikom izotropowym, detekcji RMS, rejestratorowi o dużej pojemności, ważonej reakcji (shaped response *) na międzynarodowe standardy i ostatniej aktualizacji: GPS i wysokościomierz.


* shaped response: czułość miernika jest zależna od zakresów częstotliwości (nie jest to płaska charakterystyka jak w prostych wskaźnikach), zgodnie z wybranym standardem.
Aktualne oprogramowanie do miernika pola (EMF)  WAVEMON pozwala na elastyczne konfigurowanie poziomów alarmów...

Jeżeli alarm został uruchomiony:
- czy możemy bezpiecznie dokończyć pracę ?
- jak długo można pozostawać w zasięgu pola gdzi nastąpiło wyzwolenie alarmu ?

Alarmy są zazwyczaj uruchamiane przy chwilowym przekroczeniu wartości (!), natomiast normy zdrowotne są odniesione do wartości średniej pola w dłuższym okresie czasu np. 6 minut. Odpowiednia konfiguracja alarmów jest odpowiedzią:

Oprogramowanie WAVEMON pozwala na wybór czy alarm jest wzbudzany od wartości średniej czy chwilowej (zależnie od warunków pracy operatora). Dodatkowo ALARM może być uśpiony na pewien czas np. kolejną minutę, potrzebną do dokończenia pracy.

Konfiguracja diod LED: tylko wskazanie wartości chwilowej lub dodatkowo wartości średniej. Każdy z wybranych alarmów może być skonfigurowany dla powiadomień:
- wibracje
- dźwięk
- obydwa (powyższe)
WAVECONTROL
Wavecontrol Social Media
HIK-Consulting Social Media
Copyright © HIK-CONSULTING
Chabrowa 16, 01-934 Warszawa
tel: 603-639-355 , tel: 784-076-911, tel: 728-900-977,  tel: +48 22 864-99-08
Godziny pracy: 8-16, Pon-Pt
Wróć do spisu treści