Zastosowania urządzeń Wavecontrol - pomiary pola elektromagnetycznego - Profesjonalne mierniki pola elektromagnetycznego

Wavecontrol_logo

Autoryzowany Przedstawiciel WAVECONTROL

pasek
Przejdź do treści

Zastosowania urządzeń Wavecontrol - pomiary pola elektromagnetycznego

WIEDZA

Dopuszczalne poziomy natężenia promieniowania radiowego


Normy polskie i europejskie określają dpouszczalne poziomy natężenia promieniowania elektromagnetycznego. Wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń pola zależą od:
częstotliwości i tego czy dotyczą one pracowników którzy wykonują pracę w miejscach gdzie występuje podwyższone natężenie pola, czy też osób cywilnych - niezwiązanych zawodowo z przebywaniem w silnych polach, jednak często narażonych na długotrwałe przebywania np. przy stacji bazowej sieci komorkowej.

Międzynarodowa Komisja d/s Bezpieczeństwa Promieniowania Niejonizującego - ICNIRP określa dopuszczalne (zdrowotnie) poziomy dla grup zawodowych i cywilnych (dokument poniżej)

Głównym parametrem który jest brany pod uwagę przy określaniu dopuszczalnego poziomu natężenia pola jest oddziaływanie biologiczne (szkodliwość). Oddziaływanie jest stos. niewielkie w zakresie najniższych częstotliwości - stąd wysokie wartości pola dopuszczalnego, potem w miare wzrostu częstotliwości oddziaływanie na organizm się zwiększa - więc dopuszczalne warości pola są mniejsze (np. zakres częstotliwości pracy kuchenek mikrofalowych), a następnie przy dalszym wzroście częstotliwości fale radiowe cześciowo odbijają się od ciała ludzkiego, więc ich oddziaływanie jest mniejsze i możliwe jest zwiększenie dopuszczalnego limitu. W DUŻYM UPROSZCZENIU !

Warto zauważyc, że wbudowanie odpowiedniej charakterystyki  -która odzwierciedla przebieg linii limitu jest pomocne w sytuacji gdy nie mamy pewności co do "dominującego" źródła promieniowania radiowego w naszym otoczeniu.
Specjalną charakterystykę czułości tzw. SHAPED RESPONSE posiadają np. mierniki pola serii WAVEMON - LINK
Dopuszczalne wartości natężenia pola elektrycznego są wyrażane w V/m, a gęstość mocy w W/m2.

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY (CIOP) opracował szczegółowy opis problematyki pola elektromagnetycznego, z objaśnieniami i wykazem obowiązujących norm.
WAVECONTROL
Wavecontrol Social Media
HIK-Consulting Social Media
Copyright © HIK-CONSULTING
Chabrowa 16, 01-934 Warszawa
tel: 603-639-355 , tel: 784-076-911, tel: 728-900-977,  tel: +48 22 864-99-08
Godziny pracy: 8-16, Pon-Pt
Wróć do spisu treści