Pomiary natezenia pola elektromagnetycznego PEM - Profesjonalne mierniki pola elektromagnetycznego WAVECONTROL.pl

sonda
Autoryzowany Przedstawiciel
pasek
Go to content
Firma WAVECONTROL dostarcza sprzęt do pomiarów i monitorowania natężenia pola PEM:

 • mierniki natężenia pola PEM
 • stacje monitorujące zewnętrzne / wewnętrzne (wewnątrzbudynkowe)
 • Osobiste Ekspozymetry
 • Oprogramowanie PC do zarządzania wynikami pomiarów


Normy Dopuszczalnego poziomu promieniowania PEM 2020
NOWOŚCI
Sonda WPF60
1 MHz - 60 GHz Szerokopasmowa solnda pola E

Kompatybilna z przenośnym miernikiem SMP2, jedynym, który obecnie obejmuje niesamowity zakres częstotliwości od 0 Hz do 60 GHz. Sonda, która może również wyposażyć monitory terenowe MonitEM i MonitEM-Lab, które umożliwiają ciągłe monitorowanie pól elektromagnetycznych 24/7. Izotropowe czujniki RMS umożliwiają dokładne pomiary, niezależnie od jego położenia. Ma również doskonałe tłumienie częstotliwości sieci (50/60 Hz), aby uniknąć fałszywych alarmów.
Ta sonda obejmuje obecne i przyszłe zastosowania w telekomunikacji, laboratoriach inżynieryjnych, przemyśle, ośrodkach badawczych oraz w sektorze medycznym, lotniczym i obronnym.

WaveMon RF-60
Miernik osobisty EMF, do ciągłego monitorowania narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne, praca do 60GHz, możliwość kalibracji do 90GHz

WaveMon RF-60, nowy osobisty monitor z rodziny WaveMon, ostrzega użytkownika o polach elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości do 60 GHz, które obejmują sieci nowej generacji 5G na całym świecie. Ekspozymetr WaveMon RF-60 może wywołać alarm prześwietlenia pola E zgodnie z międzynarodowymi limitami, z nową funkcją: teraz obejmuje limity nie tylko dla pracowników, ale także dla ogółu społeczeństwa w normach ICNIRP, FCC i Dyrektywie UE 2013/35. Użytkownik otrzymuje natychmiastową informację o natężeniu pola w stosunku do wybranej normy.


WaveMon LF-400 - Bezpieczeństwo na niskich częstotliwościach
Unikalny ekspozymetr niskiej częstotliwości, WaveMon LF-400 od firmy Wavecontrol

Ekspozymetr LF-400 - osobisty miernik natężenia pola, ostrzega użytkownika przed nadmierną ekspozycją na statyczne pola magnetyczne (0 Hz) i zmienne pola magnetyczne od 10 Hz do 400 kHz.
WaveMon LF-400 pozwala pracownikom i ogółowi społeczeństwa zabezpieczyć się przed nadmierną ekspozycją na pola magnetyczne niskiej częstotliwości w środowiskach takich jak wieże wysokiego napięcia, duże transformatory mocy lub szpitale ze sprzętem MRI. Ponadto ostrzega użytkowników noszących rozruszniki serca lub inne AIMD przed potencjalnie niebezpiecznymi polami magnetycznymi.SMP2 - Miernik natężenia pola


Aby zmierzyć narażenie ludzi na pola elektromagnetyczne zgodnie z ICNIRP, IEC, EN, IEEE, Dyrektywą Europejską 2013/35 / UE, FCC, Safety Code 6 (2015) i innymi standardami. Unikalne połączenie pomiaru szerokopasmowego i analizy widma w jednym urządzeniu. Rejestracja wyników w pamięci wewnętrznej. Link do PC, oprogramowanie w komplecie, eksport danych
 

 • 2 INSTRUMENTY W 1
Analiza spektralna i miernik szerokopasmowy
 • DYREKTYWA 2013/35 / UE
Bezpieczeństwo pracowników - poziomy narażenia zgodne z normami zdrowotnymi
 • ANALIZA WIDMOWA
FFT w czasie rzeczywistym
 • POMIARY SZEROKOPASMOWE
Od DC do 40 GHz (w zależności od sondy)
 • Pomiary pola E i H przy użyciu jednej sondy (wybrane sondy)

WaveMon
Osobisty sprzęt do ciągłego monitorowania narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne EKSPOZYMETR
Wskazanie: aktualne natężenie pola w stosunku do wybranej normy (chwilowe, średnie)
Sieci Komórkowe * GSM * LTE  *  5G  * Energetyka  * Kolejm * StrażPożarna  * Instalacje Telekomunikacyjne  *  Samochody Elektryczne  * Spawacze

 • DODATKOWE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE EKSPOZYCJI
Alarm dźwiękowy, wizualny i wibracyjny
 • ICNIRP, 2013/35 / EU, FCC AND SC6 (2015)
Ważona odpowiedź na dowolny standard (poziom zależny od częstotliwości / normy zdrowotnej)
 • REJESTRACJA DANYCH
Pobieranie i konfiguracja USB, wszystkie pomiary są zapisywane w pamięci wewnętrznej, opcjonalnie także pozycja GPS
 • UCHWYT, PASEK LUB UCHWYT NA RAMIĘ
Profesjonalny i wygodny, czas pracy do 30 dni
 • Shaped Response
Czułość zależna od częstotliwości (zg. z normami)

WaveMon RF-8 monitoruje pole E (elektryczne) do 8GHz i H (magnetyczne) do 1GHz
WaveMon RF-40 monitoruje pole E do 40 GHz
WaveMon LF-400 pracuje w zakresie DC (0 Hz) do 400kHz
MonitEM / MonitEM-Lab / MapEM / cMonitEM
Ciągłe monitorowanie pola elektromagnetycznego i  mapy elektromagnetyczne

Ciągłe monitorowanie poziomów ekspozycji na pola elektromagnetyczne (niejonizujące, NIR) generowane przez urządzenia telekomunikacyjne lub inne źródła promieniowania.

Zastosowanie: miasto, przestrzeń publiczna, zakłady produkcyjne i serwisyBack to content