WAVECONTROL Miernik natężenia pola elektromagnetycznego SMP2 - WAVECONTROL Profesjonalne mierniki pola elektromagnetycznego EM Field Meters

Wavecontrol_logo

Autoryzowany Przedstawiciel Wavecontrol

pasek
Przejdź do treści

WAVECONTROL Miernik natężenia pola elektromagnetycznego SMP2

Miernik natężenia pola elektromagnetycznego 0Hz do 60GHz, sondy 3-osiowe


Miernik pola elektromagnetycznego: SMP2     Jeden miernik - wszystkie sondy


Miernik SMP2:  Połączenie pomiaru szerokopasmowego i analizy widma w jednym urządzeniu


Szerokopasmowe mierniki do pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego, z głowicami izotropowymi, zapewniają dokładny pomiar, niezależnie od położenia anteny. Aby zmierzyć narażenie ludzi na pola elektromagnetyczne zgodnie z ICNIRP, IEC, EN, IEEE, Dyrektywą Europejską 2013/35 / UE, FCC, Safety Code 6 (2015) i innymi standardami.

Miernik Pola EM SMP wykonuje pomiary wartości średniej - ważonej zgodnie z zasadami. Dodatkowo można odczytywać i rejestrować wartości szczytowe. Wszystkie wykonywane pomiary mogą być rejestrowane w pamięci przyrządu, poprzez interfejs USB można je następnie skopiować do komputera dla dodatkowej oceny, tworzenia raportów pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego i wykresów. Konieczne oprogramowanie jest dostarczane w komplecie z przyrządem, razem z walizką transportową, zasilaczem i Certyfikatem Kalibracyjnym.

 • POMIARY SZEROKOPASMOWE DC - 60 GHz (90GHz)
 • Z RMS i 3-osiowymi sondami E i H (od DC)
 • ANALIZA WIDMOWA DC - 400 kHz
 • FFT w czasie rzeczywistym
 • METODA WAGOWEGO POMIARU WARTOŚCI SZCZYTOWEJ (WPM)
 • Porównanie w czasie rzeczywistym w% z wybranymi limitami
 • OCENY WEDŁUG DYREKTYWY EUROPEJSKIEJ 2013/35 / UE
 • Zgodnie z międzynarodowymi standardami: ICNIRP, IEC, EN, IEEE itp.
 • HIGH PERFORMANCE GPS - opcja
 • Zintegrowany z instrumentem
 • USB I WŁÓKNO OPTYCZNE - opcja
 • Dołączone oprogramowanie komputerowe - w komplecie dostawy


SMP2

POMIARY natężenia pola EM: SZEROKOPASMOWE I SPEKTRALNE / WIDMOWE


Miernik pola elektromagnetycznego SMP2, to jedyne urządzenie w swojej klasie, które oferuje możliwość wykonywania pomiarów pola elektromagnetycznego z wykorzystaniem różnych sond pola, które są podłączane do jednego miernika (nie trzeba kupować innych mierników prz zmianie sondy):
- szerokopasmowy miernik pola elektromagnetycznego (od DC do 60 (90) GHz)
- analizę spektrum częstotliwości przemysłowych (DC do 400 kHz)

SMP2 zapewnia najbardziej zaawansowane funkcje i technologię na rynku,
zaprojektowane z myślą o użytkownikach wymagających wysokiej jakości pomiarów,
łatwości użytkowania i dobrych narzędzi do raportowania. Pomiary szerokopasmowe (WIKI)


WSZYSTKIE FUNKCJE miernika natężenia pola SMP2

 • Wyświetlanie wartości pomiaru natężenia pola: maksymalne, minimalne i średnie.
 • Funkcja okna pomiarowego - wagowego zgodnie ze standardami.  Pomiary wagowe / weighted
 • Przestrzenna funkcja średnia.
 • Regulowany czas pomiaru od 1 s do 100 godzin.
 • Programowalny pomiar rozpoczyna się w określonym czasie.
 • Wyświetlanie graficzne pomiaru szerokopasmowego zmienia się w czasie.
 • Regulowany czas tworzenia wykresu, punkty pomiarowe od 1 s do 12 minut.
 • Programowalna funkcja alarmu: poziom alarmu standardowy, lub zmodyfikowany
 • Połączenie USB i światłowodu.
 • Duża pojemność pamięci
 • Funkcja screen-shot do raportowania (zdjcie obrazu ekranu)
 • Oprogramowanie komputerowe do kontroli i raportowania.
 • Wyniki mogą być automatycznie przesyłane do centrum kontroli  na stronie internetowej.
 • Dostępne w kilku językach.
Miernik natężenia pola SMP2
 • 2-w-1: pomiary szerokopasmowe (DC - 60 GHz) i analiza widma (DC - 400 kHz).
 • Analiza widmowa oparta na FFT w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem przetwarzania cyfrowego.
 • Metoda Weighted Peak (WPM) do automatycznego porównywania w czasie rzeczywistym z ograniczeniami.
 • Specjalna funkcja automatycznego wzmocnienia dla detekcji szczytowej (niezbędna do takich procedur jak spawanie).
 • Wyświetlanie wyników w RMS i wartościach szczytowych.
 • Funkcja do pomiaru w dziedzinie czasu dla określonej częstotliwości.
 • Automatyczne rozpoznawanie sondy.
 • Wybór pola E & H.
 • Całkowita wartość pola i wartość dla każdego składnika (X, Y, Z).
 • Wybór częstotliwości SPAN.
 • Filtry górnoprzepustowe o częstotliwości 1 Hz, 10 Hz, 25 Hz i 100 Hz.
 • Funkcja Max-hold.
SMP2-analisis


Miernik SMP2 współpracuje z komputerami PC: OPROGRAMOWANIE DO PC

Oprogramowanie komputerowe do zarządzania urządzeniami, pobierania danych i generowania raportów pomiarów uzyskanych miernikiem SMP2

Dane pomiarowe (wyniki + pozycjonowanie GPS) mogą być automatycznie przesyłane do centrum sterowania będącym stroną internetową, dostarczanego opcjonalnie przez Wavecontrol.


 • POBIERANIE DANYCH zarejestrowanych pomiarów NATĘŻENIA POLA, SMP2, WAVEMON...
 • LOKALIZACJA POMIARÓW NA MAPIE
 • WYDRUK, TABELE I DYNAMICZNA GRAFIKA
 • ZRZUTY EKRANÓW
 • AKTUALIZACJE FIRMWARE
 • PILOT
Aktualizacje oprogramowania do SMP2      dostępne po zalogowaniu na stronie Producenta: LINKWavecontrol ogłasza wydanie nowej wersji oprogramowania układowego dla SMP2, z kilkoma bardzo ważnymi nowymi funkcjami:

- Podczas zapisywania pomiaru urządzenie zapamiętuje ostatnią nazwę pomiaru, więc użytkownik może ją zmienić, zamiast pisać ją ponownie.
- SMP2 wyświetla ostrzeżenie, gdy wiek kalibracji używanej sondy zbliża się do zalecanego okresu 2-letniego, więc użytkownik może rozpocząć procedurę rekalibracji (https://rma.wavecontrol.com/).
- Urządzenie informuje o czasie, w którym aktywowano funkcję MaxHold FFT. Jest to przydatne, gdy chcesz ustalić maksymalną ekspozycję w całym cyklu pracy maszyny lub procesu, ponieważ MaxHold musi trwać tak długo lub dłużej niż ten cykl.
- Poprzednio funkcję MaxHold można było szybko zresetować tylko z urządzenia (SMP2). Teraz można go także szybko zresetować zdalnie z oprogramowania PC SMP2 Reader.
- Kilka ulepszeń stabilności i poprawek błędów.

Nowe oprogramowanie SMP2 Reader, które zawiera nowe oprogramowanie układowe 1.50 i kartę rozszerzeń 0.12, automatycznie oferuje możliwość aktualizacji urządzeń wcześniejszych wersji. Można je również aktualizować ręcznie za pomocą opcji Aktualizuj w menu Narzędzia.

Aby zawsze mieć doskonałą wydajność SMP2, prosimy o aktualizację oprogramowania - firmware
Wróć do spisu treści